Förbifart Stockholm – fördelar och nackdelar

Det har debatterats mycket kring den planerade motorvägsförbindelsen Förbifart Stockhol som stäcker sig från E4/E20 Kungens kurva, vilken ligger sydväst om Stockholm till E4 Häggvik norr om huvudstaden. Det finns såväl fördelar och nackdelar vilka här kommer att tittas närmare på.

Fördelar med vägbygget

En av de vanligaste fördelarna med Förbifart Stockholm är att man skall kunna spara restid. Tid är pengar och i den nuvarande situationen så kostar bilköerna mer än vanliga vägar som anses vara långsamma. Folk kommer försent till sina arbeten vilket i sin tur drabbar andra som är beroende av dessa som till exempel doktorer, lärare med fler. För att ett vägbygge skall godkännas måste det ha en samhällekonomisk lönsamhet vilket Vägverket anser att Förbifart Stockholm har.

En annan fördel som tagits upp som huvudargument i debatten kring vägbygget är att man genom att genomföra projektet minimerar sårbarheten vid störningar av Essingeledens trafik, då folkmängden på sikt kommer att öka och således även trafiken i Stockholmsregionen. Det vill säga att om något inträffar vilket stänger av eller saktar ned Essingeleden så kan Förbifart Stockholm hjälpa till att öka det trafikflöde som annars skulle stå still.

Nackdelar med Förbifart Stockholm

Något som är påtagligt negativt med Förbifart Stockholm är att det kommer beräknas leda till ett kraftigt utsläpp av koldioxid, vilket har framförts av bland annat Naturvårdsverket.

Boende i området där vägbygget är planerat har klagat över att de inte vill ha en motorväg, då denna kommer att störa dem som bor där med både ljud och avgaser.

Vissa utredningar pekar på att Förbifart Stockholm inte kommer att lösa trafikproblemet bra nog, utan spä på det än mer då det beräknas leda till ökad biltrafik. Detta då fler personer kommer att välja bilen då den nya körvägen finns, vilket i sin tur kommer leda till sämre kollektivtrafik i avsett område. Detta bidrar då i sig till den ökade biltrafiken.

Det återstår att se hur Förbifart Stockholm kommer att påverka såväl trafikflöde som utsläpp i framtiden. Om bygget kommer att fortgå eller om det kommer att stoppas utifrån nya utredningar som kan tillkomma. Debatten kring vägbygget fortgår tills vidare.